logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prace zrealizowane – prof. Kozacki

2011

Paulina Andrzejewska, 2011: Turystyka militarna na przykładzie okolic Tuczna i Wałcza

Monika Białasik, 2011: Andaluzja ? kreacja szlaków turystycznych w Andaluzji dla grupy społecznej ?Erasmus?

Izabella Budzisz, 2011: Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna gminy Buk i Dopiewo

Magdalena Cierach, 2011: Historyczne grodzisko jako walor turystyczny gminy Santok

Marta Girjat, 2011: Wspinaczka jako forma rekreacji

Paula Izdebska, 2011: Dostępność obiektów turystycznych i infrastruktury miasta Wałcza dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Paulina Jarząbek, 2011: Regionalizm jako walor turystyczny Szwajcarii Kaszubskiej

Agata Jurga, 2011: Potencjał turystyczny Teneryfy i jego wykorzystanie

Ewa Kij, 2011: Uwarunkowania rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych ruchowo a stopień adaptacji wybranych obiektów turystycznych Wielkopolski

Anita Kostecka, 2011: Turystyka rowerowa na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego

Karolina Królicka, 2011: Irlandzki obszar Greenbox jako model w koncepcji rozwoju ekoturystyki w regionie bieszczadzkim

Milena Kura, 2011: Geotermia jako atrakcja turystyczna  na tle walorów turystycznych Uniejowa

Izabela Marczewska, 2011: Agroturystyka na tle walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego

Paweł Matulewski, 2011: Ocena funkcjonowania turystyki kajakowej w rejonie Brodnickim oraz jej wpływ na wybrane elementy środowiska przyrodniczego

Tadeusz Michalak, 2011: Elektrownie wodne jako walor turystyczny Doliny Słupi

Karol Niedbalski, 2011: Obiekty hydrotechniczne Bydgoskiego Węzła Wodnego jako walor turystyczny

Monika Pachocka, 2011: Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne jako element zagospodarowania turystycznego

Dorota Rogozińska, 2011: Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe jako walor turystyczny powiatu średzkiego wielkopolskiego

Justyna Rychlik, 2011: Turystyka i rekreacja na jeziorami Wilczyńskim i Suszewskim

Anna Skarżyńska, 2011: Puszcza Notecka i jej walory turystyczne

Anna Skoraszewska, 2011: Zmiany użytkowania terenu na obszarze strefy podmiejskiej Konina

Luiza Stosik-Turek, 2011: Dzieła literackie jako element turystyki kulturowej

Aleksandra Szewczyk, 2011: Walory przyrodnicze i kulturowe Kotliny Jeleniogórskiej w aspekcie  turystyki weekendowej

Magda Walkowiak, 2011: Możliwość rozwoju turystyki biznesowej w strefie podmiejskiej Warszawy na tle walorów turystycznych

Weronika Winiarczyk, 2011: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na zagospodarowanie agroturystyczne Roztocza Środkowego

Dorota Wojciechowska, 2011: Walory turystyczne obszaru nadwarciańskiego i możliwości ich wykorzystania

Mikołaj Woźniak, 2011: Rzeźba glacjalna jako walor turystyczny na przykładzie Margonina i okolic

Izabela Wróbel, 2011: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście i gminie Turek

Sylwia Wychorska, 2011: Uwarunkowania, stan, perspektywy rozwoju turystyki w gminie Mogilno

2010

Dominika Bielnik, 2010: Walory turystyczne Ziemi Pyrzyckiej

Agata Bojar, 2010: Kościoły wiejskie i cmentarze jako obraz historii i walor turystyczny okolic Brodnicy

Zofia Buczyńska, 2010: Stan i perspektywy rozwoju rynku hotelarskiego w Polsce na tle procesów międzynarodowych

Małgorzata Chojnowska, 2010: Fortyfikacje toruńskie jako walor turystyczny

Weronika Garsztka, 2010: Walory turystyczne doliny Dolnej Wisły z miastami Świecie i Chełmno

Aneta Głogowska, 2010: Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Wągrowiec z uwzględnieniem nielegalnego składowania odpadów

Aneta Jakóbczak, 2010: Uwarunkowania i możliwości aktywności fizycznej mieszkańców w mieście  Wronki i okolicach

Jacek Jakubowski, 2010: Turystyka łowiecka w aspekcie polowań dewizowych w Polsce

Magdalena Janicka, 2010: Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja turystyczna Wielkopolski

Krystyna Kaczmarek, 2010: Szlak wiatraków- koźlaków w Wielkopolsce Południowej

Magdalena Kędziora, 2010: Przekształcenia środowiska na skutek zmian użytkowania terenu w strefie podmiejskiej Poznania /na przykładzie Daszewic, Babek, Czapur i Wiórka/

Izabela Kolasińska, 2010: Walory turystyczne Hiszpanii dostępne w ofercie polskich biur podróży

Aleksandra Kowalewska, 2010: Kuchnia Warmii i Mazur ? wielokulturowe dziedzictwo jako atrakcja turystyczna

Oliwia Krysztofiak, 2010: Zarządzanie środowiskiem w gminach Powidz i Strzałkowo

Hubert Lechniak, 2010: Rowerem po Ziemi Opalenickiej ? propozycje tras wycieczek rowerowych

Anna Liszka, 2010: Walory i zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego w wyrobisku końcowym odkrywki Pątnów KWB Konin

Monika Łacina, 2010: Turystyka wiejska w prowincji Almeria – Hiszpania

Mateusz Ławniczak, 2010: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody położonych na terenie miasta i gminy Oborniki Wlkp. i okolicy

Natalia Maksajda, 2010: Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych północnych  Niemiec

Kamila Merda, 2010: Formy pogórnicze jako walor turystyczny południowo-zachodnich okolic Zielonej Góry

Małgorzata Mianowska, 2010: Promocja gospodarstw agroturystycznych  w powiecie wągrowieckim

Magdalena Nadobnik, 2010: Uwarunkowania rozwoju turystyki w Hiszpanii na przykładzie prowincji Almeria

Anita Nawrot, 2010: Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście i gminie Oborniki Wlkp. z uwzględnieniem ?dzikich? wysypisk

Juliusz Norkiewicz, 2010: Przekształcenia środowiska przyrodniczego na obszarze zlewni Moskawy

Marianna Pisarska, 2010: Walory turystyczne rzeki Gwdy w aspekcie uprawiania turystyki kajakowej

Katarzyna Rajek, 2010: Wpływ funduszy europejskich na kształtowanie środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych Natura 2000 w dolinie Noteci w obrębie gminy Kaczory

Dagny Stachowiak, 2010: Turystyka konna w powiecie międzychodzkim

Aleksandra Staszewska, 2010: Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w dolinie Odry w okolicach Krosna Odrzańskiego

Joanna Stryszyk, 2010: Funkcjonowanie środowiska na terenie dawnego użytku ekologicznego ?Bogdanka? w Poznaniu

Ariadna Szymańska, 2010: Potencjał turystyczny i rekreacyjny Brdy i Kanału Bydgoskiego  w obrębie Bydgoszczy

Bartosz Uniejewski, 2010: Festiwal wina w Zielonej Górze forma promocji ekoturystyki

Katarzyna Uryasz, 2010: Krzyże pokutne jako walor turystyczny powiatu świdnickiego

Kamila Wielebińska, 2010: Funkcjonowanie śródleśnych hydrotopów w obrębie leśnym Antonin /z uwzględnieniem programu ?małej retencji?/

Magdalena Wiśniewska, 2010: Wyjazd fanów KKS Lech Poznań jako forma turystyki

Barbara Wojnicz, 2010: Zagospodarowanie turystyczne zwałowiska zewnętrznego odkrywki Kazimierz

Romana Wrembel, 2010: Kolektory słoneczne w powiecie poznańskim w opinii użytkowników

2009

Bara Joanna, 2009: Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach chronionych na przykładzie PN w Kanadzie /PN Banff/, Hiszpanii /PN Islas Cies oraz Polsce /Tatrzański PN, Woliński PN/.

Beczkiewicz Małgorzata, 2009: Opis środowiska przyrodniczego w utworach literackich /na wybranych przykładach/.

Brzozowska Anna, 2009: Rozwój turystyki na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

Charkot Angelika, 2009: Uwarunkowania turystyki kulturowej w Puszczy Kampinoskiej.

Chudzik Justyna, 2009: Osiedla domków jednorodzinnych jako element kształtowania środowiska przyrodniczego strefy podmiejskiej Poznania /np. m. Skórzewo, Kicin, Borówiec/.

Cybulska Ewelina, 2009: Produkt tradycyjny jako walor turystyczny regionu /na podstawie Kaszub/.

Jaśniewska Natalia, 2009: Perspektywy rozwoju turystyki wodnej na przykładzie jezior konińskich.

Johaniewicz Agata, 2009: Wędkarstwo jako walor turystyczny Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego

Kaczmarek Anna, 2009: Lasy i zadrzewienia jako element dynamiki krajobrazu gminy Kostrzyn Wlkp.

Kłysz Agata, 2009: Powiat Krośnieński jako region atrakcyjny turystycznie. Projekt szlaku rowerowego.

Krukowski Michał, 2009: Potencjał turystyczny Manhattanu w Nowym Jorku.

Kusztelak Katarzyna, 2009: Rewitalizacja jako kształtowanie środowiska przyrodniczego np. Łodzi.

Kwiatkowski Marcin, 2009: Agroturystyka na obszarze wybranych gmin historycznego regionu Kociewia.

Lupa Piotr, 2009: Mapa sozologiczna gminy i miasta Krajenka jako gm. system informacji geograficznej.

Mojsa Magdalena, 2009: Potencjał turystyczny S-E części Ziemi Pałuckiej.

Pacyński Piotr, 2009: Funkcjonowanie fortów w środowisku przyrodniczym Poznania.

Polańska Natalia, 2009: Zagospodarowanie turystyczne oraz potencjał turystyczny wybrzeży Ligurii i Emili Romani /Włochy/.

Reszel Marta, 2009: Uwarunkowania turystyki na obszarze PN Monti Sibillini we Włoszech i PN Great Smoky Mountains w Stanach Zjednoczonych.

Roszak Monika, 2009: Potencjalny wpływ Sierakowskiego Parku Krajobrazowego na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Wronki w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Różańska Aleksandra, 2009: Uwarunkowania turystyki i rekreacji ma obszarze PK Promno.

Rudyk Bożena, 2009: Turystyka biznesowa w Gdańsku.

Sitarek Magdalena, 2009: Enoturystyka na tle walorów turystycznych Małych Karpat.

Sołtysiak Dorota, 2009: Nowe walory turystyczne Hamburga.

Sołtysiak Tomasz, 2009: Projektowana farma wiatrowa w środowisku przyrodniczym gminy Duszniki Wlkp.

Szupke Aleksandra, 2009: Zanikanie oczek wodnych na obszarze gminy Rogowo.

Szymańska Małgorzata, 2009: Ocena atrakcyjności Parku Adirondack jako regionu turystycznego.

Tomczak Alicja, 2009: Zabytki architektury arabskiej walorem turystycznym Andaluzji.

Walkowiak Joanna, 2009: Zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych na terenie miasta Oborniki.

Warda Anna, 2009: Wielokulturowość jako walor turystyczny Lubelszczyzny.

Wiercińska Sylwia, 2009: Zieleniec, jako baza sportów zimowych.

2008

Alejska Anna, 2008: Funkcjonowanie terenów powojskowych w środowisku przyrodniczym Gorzowa Wlkp.

Barczak Piotr, 2008: Walory turystyczne i zagrożenia wybrzeży mierzejowych na przykładzie Mierzei Jamneńskiej.

Biernat Bernadeta, 2008: SPA jako markowy produkt turystyki zdrowotnej /na przykładzie województwa zachodniopomorskiego/.

Borawska Aleksandra, 2008: Folklor jako walor turystyczny Warmii.

Czujek Tomasz, 2008: Funkcjonowanie zieleni obszarów przemysłowych /na wybranych przykładach miasta Środa Wlkp./.

Dąbrowska Barbara, 2008: Gospodarka wodno-ściekowa jako element zarządzania środowiskiem w gminie Zduny.

Fleming Alicja, 2008: Zieleń jako element kształtowania krajobrazu Osiedla Literackiego w Poznaniu.

Głowacka Magdalena, 2008: Walory kulturowe i przyrodnicze powiatu wrzesińskiego /propozycja szlaku turystycznego/.

Haftkowska Jolanta, 2008: Zamki gotyckie jako walor turystyczny północnej Polski.

Janek Zuzanna, 2008: Problemy środowiskowe obszarów przygranicznych na przykładzie gminy Tuplice na tle Euroregionu Nysa ? Sprewa – Bóbr.

Jania Beata, 2008: Turystyka kulturowa jako szansa rozwoju turystyki przygranicznej w Dolinie Środkowego Bobru.

Jankowska Iwona, 2008: Ocena lokalizacji i funkcjonowania wybranych zakładów papierniczych w środowisku przyrodniczym Wielkopolski.

Jurewicz Ewa, 2008: Dziedzictwo kulturowe polskich staroobrzędowców jako walor turystyczny Suwalszczyzny.

Kaczmarek Agnieszka, 2008: Funkcjonowanie zieleni miejskiej na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych.

Kaczmarek Zofia, 2008: Ekoturystyka szansą rozwoju gminy Człopa.

Kierońska Katarzyna, 2008: Puszcza Bydgoska jako zaplecze rekreacyjno-turystyczne gminy Solec Kujawski.

Kowalska Magdalena, 2008: Rowerem po drogach powiatu kutnowskiego.

Kukulska Barbara, 2008: Turystyka konna w powiecie śremskim.

Kukulska Joanna, 2008: Analiza turystyki szkolnej i możliwości jej rozwoju na terenie gminy Śrem i okolicy.

Laurentowicz Aleksandra, 2008: Średniowieczne zamki Dolnego Śląska jako baza hotelowa.

Łukaszyk Maciej, 2008: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi na terenie Poznania /wybrane przykłady/.

Makowska Justyna, 2008: Uwarunkowania rozwoju turystyki na terenie Łużyc Górnych.

Małolepszy Bartosz, 2008: Koncepcja parku kulturowego w Gnieźnie ? aspekt przestrzenny i funkcjonalny.

Mazurkiewicz Monika, 2008: Rozwój turystyki w warunkach integracji europejskiej.

Młyńczak Natalia, 2008: Poznań ? przestrzeń turystyki kulturalnej.

Nogaj Emilia, 2008: Analiza zmian użytkowania ziemi na obszarze Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w latach 1936-2007.

Obidowski Łukasz, 2008: Funkcjonowanie linii kolejowych w środowisku przyrodniczym.

Olszewska Agnieszka, 2008: Ślady Mennonitów jako walor Doliny Dolnej Wisły.

Ożóg Anna, 2008: Sztolnie jako walor turystyczny Sudetów i Przedgórza Sudeckiego.

Rurek Jagoda, 2008: Programowe i prawne aspekty ochrony wód Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami.

Schaedler Milena, 2008: Klimat akustyczny wybranych obiektów na terenie Międzychodu.

Siejak Daria, 2008: Windsurfing i kitesurfing, jako nowe formy turystyki aktywnej na Mierzei Helskiej.

Siwiaszczyk Beata, 2008: Analiza przemian środowiska przyrodniczego na terenie górniczym BOT KWBN ?Bełchatów.

Sroka Jarosław, 2008: Analiza i prognoza przyszłego stanu gospodarki odpadami w gminie Tarnowo Podgórne.

Stachowiak Marta, 2008: Walory turystyczne Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

Staśkowiak Paula, 2008: Środowiskowe zmiany wahania wód Jeziora Powidzkiego.

Suchanecki Bartosz, 2008: Wielkopolski szlak browarniczy.

Sydor Katarzyna, 2008: Funkcjonowanie pogorzelisk w środowisku przyrodniczym Puszczy Noteckiej.

Targowicz Sylwia, 2008: Wielokulturowość Krakowa jako jego walor turystyczny.

Twardowski Mariusz, 2008: Zarządzanie środowiskiem w gminie Borek Wlkp. w aspekcie gospodarki wodnej.

Urbaniak Magdalena, 2008: Transformacja terenów podmiejskich na przykładzie Dębca.

Urbańczyk Katarzyna, 2008: Uwarunkowania rozwoju turystyki w Libanie.

Wiśniewski Łukasz, 2008: Złożoność uwarunkowań funkcji turystycznej Płocka i okolic w świetle analizy znaczenia geomorfologii dla zjawisk antropogenicznych na tym obszarze.

Włodarczyk Emilia, 2008: Możliwość turystycznego przystosowania kopalń soli /na przykładzie kopalni soli Kłodawa.

Zieniewicz Marika, 2008: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym miasta i gminy Cybinka.

2007

Artymowicz Tomasz, 2007: E-turystyka ? nowoczesne oblicze turystyki.

Basiński Piotr, 2007: Uwarunkowania rozwoju turystyki w pradolinach na przykładzie Doliny Konińskiej.

Bodys Anna, 2007: Ruch turystyczny w wybranych rezerwatach i obszarach ochrony ścisłej powiatu poznańskiego.

Bulińska Monika, 2007: Ocena walorów turystycznych wód powierzchniowych powiatu śremskiego oraz możliwości ich zagospodarowania i promocji na potrzeby turystyki i rekreacji.

Chodkiewicz Urszula, 2007: Ocena perspektywicznego wpływu budowy autostrady płatnej A2 na środowisko przyrodnicze.

Czapiewska Anna, 2007: Zmiany powierzchni leśnych gminy Koronowo jako przejaw kształtowania krajobrazu.

Człapińska Marta, 2007: Włocławek jako walor turystyczny i rekreacyjny.

Dąbrowiecki Dariusz, 2007: Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Osięciny w aspekcie realizacji przepisów prawnych.

Dąbrowska Ewa, 2007: Antropopresja strefy brzegowej Jeziora Ełckiego.

Derlatka Jarosław, 2007: Trasy rowerowe szlakiem zabytków techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Drapała Anna, 2007: Lasek marceliński jako element w strukturze przestrzennej Poznania.

Drobnik Joanna, 2007: Możliwości turystyki konnej w województwie wielkopolskim.

Fiołka Maciej, 2007: Nieczynne linie kolejowe w powiecie złotowskim jako potencjalne szlaki turystyczne.

Frąszczak Ewelina, 2007: Kształtowanie zieleni miejskie na terenach nowopowstałych na przykładzie miasta Poznania

Grajewska Monika, 2007: Krajowy program rolnośrodowiskowy jako element zarządzania środowiskiem w powiecie Kościańskim.

Kaptur Kalina, 2007: Funkcjonowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w środowisku przyrodniczym gminy Czerwonak.

Kędziora Paulina, 2007: Ocena atrakcyjności Parku Narodowego Lake District jako regionu turystycznego.

Konieczna Ewa, 2007: Gospodarka wodno-ściekowa w systemie zarządzania środowiskiem w gminie Opalenica.

Konieczny Michał, 2007: Gospodarka odpadami w gminie Opalenica.

Łazarek Emilia, 2007: Szlakami łódzkiego imperium włókienniczego.

Naskręt Agnieszka, 2007: Golf jako współczesny element rekreacji na przykładzie Pomorza Zachodniego.

Nejmańska Anna, 2007: Analiza oferty turystycznej wyspy Guersney na tle walorów krajoznawczych i rekreacyjnych.

Nettmann Marta, 2007: Obiekty dziedzictwa kulturowego Żydów polskich jako walor turystyczny /na wybranych przykładach z terenu Polski wschodniej/.

Pelczyk Paulina, 2007: Projekt zagospodarowania przestrzennego wokół planowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie.

Piasecka Marta, 2007: Architektura ludowa Galicji jako walor turystyczny.

Pituła Kornelia, 2007: Walory turystyczne Kaszub ? szlakiem kultury kaszubskiej.

Podkomarys Kamila, 2007: Walory powiatu włocławskiego jako podstawa turystyki kulturowej.

Pospieszna Anna, 2007: Potencjał przyrodniczy Puszczy Noteckiej jako walor turystyczny i rekreacyjny.

Pozzi Aleksandra, 2007: Tereny poprzemysłowe jako walor turystyczny na przykładzie Bytomia.

Sadowska Jolanta, 2007: Możliwości i kierunki rozwoju agroturystyki w dolinie Biebrzy.

Skoczylas Alina, 2007: Turystyczne walory kulturowe w filmach fabularnych.

Skołuda Aldona, 2007: Zasoby i walory turystyczne Wyspy Olchon.

Sobczak Błażej, 2007: Gospodarka ściekowa na przykładzie miasta i gminy Janowiec Wlkp. w aspekcie zarządzania środowiskiem.

Stolarski Marcin, 2007: Przewodnik po wybranych miejscach Turcji, jako praktyczny przykład przewodników nowej generacji.

Szajek Katarzyna, 2007: Zarządzanie środowiskiem w mieście Luboń.

Szczepaniak Magdalena, 2007: Stan gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Słubice.

Szwarc Anna, 2007: Budownictwo jednorodzinne w środowisku przyrodniczym gminy Czerwonak.

Tracz Renata, 2007: Tereny poprzemysłowe w krajobrazie miasta i ich wykorzystanie w turystyce i rekreacji na podstawie miasta Chorzowa.

Urbaniak Małgorzata, 2007: Autostrada w środowisku przyrodniczym na przykładzie odcinka Poznań Krzesiny ? Września /porównanie z odcinkiem autostrady w Dolnej Saksonii/.

Waligóra Alicja, 2007: Składowiska odpadów pestycydowych w Polsce ? czy to problem już rozwiązany?

Wasiluk Marta, 2007: Realizacja założeń edukacyjnych PK na przykładzie PK ?Podlaski Przełom Bugu?.

Wierzbiński Rafał, 2007: Zagrożenie obszarów prawnie chronionych na przykładzie Kampinoskiego i Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Wodzińska Karolina, 2007: Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na środowisko przyrodnicze okolic Turku.

Zgrajek Anna, 2007: Porównanie walorów turystycznych gmin Międzychód i Sieraków.

2006

Bandosz Emilia, 2006: Ocena uwarunkowań i model turystyki na przykładzie Północnego Norfolk.

Bielawska Hanna, 2006: Gospodarka odpadami w gminie Granowo.

Biskupska Joanna, 2006: Zmiany użytkowania terenu na obszarze Gminy Czerwonak.

Bojarczuk Sylwia, 2006: Szlak kajakowy Rurzycy.

Brodzińska Agnieszka, 2006: Analiza projektu ochrony Żerkowsko ? Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

Brusińska-Kałuża Beata, 2006: Skanseny walorem krajoznawczym.

Chrobocińska Dominika, 2006: Koncepcja szlaku rowerowego na trasie nieczynnej linii kolejowej (Sąpolno Człuchowskie ? Słosinko).

Czechowska Katarzyna, 2006: Melioracje wodne w środowisku Gminy Zbąszynek.

Dopierała Piotr, 2006: Nieczynna linia kolejowa w środowiska górnego biegu Bystrzycy Świdnickiej.

Górska Anna, 2006: Ocena funkcjonowania nowych zalesień w środowisku przyrodniczym Puszczy Rzepińskiej.

Hoffa Agata, 2006: Formy presji na środowisko na terenie Puszczy Noteckiej na przykładzie Nadleśnictwa Międzychód i Sieraków.

Jagodzińska Joanna, 2006: Polonica we Włoszech na tle propozycji Polskich Biur Podróży.

Karaś Marta, 2006: Zmiany użytkowania terenu wschodniej części strefy podmiejskiej Poznania.

Każmierczak Katarzyna, 2006: System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Kesler Adam , 2006: Cechy i uwarunkowania dobrego gospodarstwa agroturystycznego w Polsce.

Kępa Dorota, 2006: Walory ścieżek dydaktycznych w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka.

Krajewska Maria, 2006: Analiza zanieczyszczeń hydrosfery Jeziora Kierskiego.

Krystkowiak Hanna, 2006: Perpektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie planowanej geotermii ? Czarnków.

Kubot Katarzyna, 2006: Szlak turystyczny górnej Prosny.

Lemańska Berenika, 2006: Małe zbiorniki wodne w krajobrazie gminy Buk.

Lewandowska Katarzyna , 2006: Potencjał gminy Nasielsk jako podstawa aktywizacji turystycznej.

Ładońska Katarzyna, 2006: Zagrożenie strefy brzegowej Jeziora Sławskiego.

Markiewicz Maria, 2006: Przykłady wykorzystania alternatywnych źródeł energii w Polsce (biomasa, biogaz, geotermia).

Mazur Milena, 2006: Obwodnica jako nowy element w środowisku przyrodniczym Wągrowca.

Mikusek Anna, 2006: Kultura Łemkowska na terenie Klucza Muszyńskiego w Beskidzie Sądeckim.

Moszczak Anna, 2006: Walory Parku Krajobrazowego Promno dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Nieznajemska Ewa, 2006: Rola reklamy medialnej w kształtowaniu wizerunku turystycznego Alp Julijskich i półwyspu Istria.

Nowaczyk Agnieszka, 2006: Kościół i klasztor w Lądzie nad Wartą jako specyficzny walor turystyczny.

Nowaczyk Grzegorz, 2006: Zmiany użytkowania terenu w wyniku budowy obwodnicy Kościana w latach 1974?2004.

Piekarz Małgorzata, 2006: Oddziaływanie Elektrociepłowni ?Gorzów? S.A. na środowisko przyrodnicze w aspekcie gospodarki odpadami.

Przyborska Joanna, 2006: Realizacja Planu Gospodarowania Odpadami dla gminy Mieściska.

Rulewska Joanna, 2006: Walory i zagospodarowanie turystyczne strefy brzegowej Zbiornika Koronowskiego.

Sakowicz Klaudia, 2006: Propozycja trasy rowerowej ? Szlak kresów wschodnich.

Siebert Marta, 2006: Propozycja przebiegu szlaku turystycznego “Pałace i dwory zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego”.

Siebert Marta, 2006: Propozycja szlaku turystycznego “Pałace i dwory zachodniej czści Pojezierza Wielkopolskiego”.

Siwińska Justyna, 2006: Agroturystyka w Gminie Kłecko.

Soberska Beata, 2006: Zarzadzanie planowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Cybiny.

Stankowski Marcin, 2006: Eksploatacja kruszywa mineralnego w gminie Drawsko Pomorskie jako przejaw antropopresji.

Szmatuła Patrycja, 2006: Kórnik ? “Turystyczna perła Wielkopolski”.

Sztukowska Magdalena, 2006: Potencjał turystyczny zbiornika Czorsztyńskiego i okolic na tle zmian środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Śmigowska Elżbieta, 2006: Ramy komunikacyjne miasta Poznania. Szczegółowa charakterystyka odcinka wschodniego III ramy komunikacyjnej w środowisku.

Tomala Katarzyna, 2006: Zarządzanie środowiskiem w dolinie Warty w okolica Międzychodu.

Walendowska Monika, 2006: Parki podworskie gminy Szamotuły.

Wicińska Ewelina, 2006: Projektowana obwodnica w środowisku przyrodniczym Żnina.

Wieliczko Krzysztof, 2006: Ocena gospodarki leśnej i funkcjonowanie nowych zalesień w środowisku przyrodniczym Puszczy Rzepińskiej.

Wojtkowiak Szymon, 2006: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Krotoszyn i jego okolicy.

Wysocka Agnieszka, 2006: Analiza rozwoju przestrzennego miasta Szamotuły.

2005

Adamczyk Karolina, 2005: Zarządzanie środowiskiem na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (aspekty prawne).

Andrysiak Aleksandra , 2005: Interpretacja środowiska przyrodniczego na przykładzie HCEE w Funce.

Baranowska Justyna, 2005: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Dopiewo w aspekcie zarządzania środowiskiem.

Bebel Michał, 2005: Wpływ elementów antropogenicznych na środowisko geograficzne PK “Dolina Słupi”.

Białożyk Anna, 2005: Walory turystyczne masywu Pilska dla narciarstwa zjazdowego.

Bielerzewska Magdalena, 2005: Wpływ drogi krajowej nr 5 na odcinku od węzla “Komorniki” do Stęszewa na strukturę użytkowania terenu w latach 1978-2004.

Czapracki Marcin, 2005: Wpływ układu sieci drogowej na komfort akustyczny mieszkańców Lubonia.

Dorosz Magdalena, 2005: Dziedzictwo kultury materialnej i duchowej jako element oferty oferty tury-stycznej miasta i okolic Zwierzyńca.

Duda Szymon, 2005: Gospodarka odpadami na terenie gminy Rawicz.

Dyba Hanna, 2005: Jeziora WPN jako walor turystyczny.

Dziatkiewicz Paulina, 2005: Edukacja i świadomość ekologiczna uczniów szkoły podstawowej w Pleszewie.

Frąszczak Przemysław, 2005: Gospodarka odpadami na terenie gminy Ostrów Wlkp.

Gicała Ewa, 2005: Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na obrzeżach Zbiornika Jeziorsko.

Głowacka Agata, 2005: Słoma jako odnawialne źródło energii.

Goch Agnieszka, 2005: Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Suchy Las.

Golinia Aneta, 2005: Turystyka konna w gminie Biały Bór.

Jabłońska Ewelina, 2005: Folklor i sztuka ludowa jako walor turystyczny powiatu łowickiego.

Jackowska Dorota, 2005: Możliwości rozwoju turystyki we wschodniej części PK Dolina Baryczy.

Kaczmarek Małgorzata, 2005: Rekultywacja zwałowiska odpadów górniczych na przykładzie hałdy “Pochwacie” KWK “Zofiówka”.

Kamińska Iwona , 2005: Porty jachtowe Mazur jako element zagospodarowania turystycznego.

Karasińska Dagmara, 2005: Kształtowanie środowiska kopalni węgla brunatnego “Bełchatów”.

Kierzyńska Emilia, 2005: Odłogi miejskie ? szansa czy problem dla rozwoju miasta.

Kocięcka Małgorzata, 2005: Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna pałaców i dworów okolic Leszna.

Kocikowska Barbara, 2005: Gospodarka odpadami w gminie Barcin (z uwzględnieniem świadomości ekologicznej jej mieszkańców w tym zakresie).

Kondej Honorata, 2005: Wpływ obozów harcerskich na środowisko przyrodnicze obszarów pojeziernych.

Kosiorek Anna, 2005: Gospodarka odpadami w gminie Sulęcin w powiązaniu z CZG-12.

Kowalska Karolina, 2005: Gospodarka wodno-ściekowa gminy Złotniki Kujawskie.

Kryjom Anna, 2005: Planowana zachodnia obwodnica miasta Poznania w środowisku przyrodniczym na odcinku Złotkowo – Głuchowo.

Kurek Anna, 2005: Gospodarka odpadami w gminie Inowrocław.

Kurzawska Karolina, 2005: Dwory i pałace powiatu śremskiego jako obiekty turystyczne.

Kurzawski Michał, 2005: Komunalna gospodarka wodna i ściekowa w m. Lesznie oraz jej wpływ na środowisko przyrodnicze.

Lehmann Jolanta, 2005: Wpływ zmian użytkowania rolniczego na środowisko przyrodnicze gminy Wolsztyn (studium porównawcze odłogów).

Leszczyńska Anna, 2005: walory turystyczne gminy Obrzycko.

Lignowski Sławomir, 2005: Rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych jako element kształtowania środowiska przyrodniczego na przykładzie gminy Grabów.

Łukaszyk Jolatna, 2005: Walory przyrodnicze i wartości kulturowe miasta i gminy Krasnobród jako podstawa turystyki i rekreacji.

Mania Wojciech, 2005: Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju jako czynnik kształtujący krajobraz miejski.

Miklas Agnieszka, 2005: Gospodarka odpadami w gminie Koźminek (z uwzględnieniem rozwijającej się funkcji turystycznej).

Morkowska Izabella, 2005: Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu nowotomyskiego.

Murek Krzysztof, 2005: Charakterystyka i ocena środków promocji stosowanych w systemie informacji turystycznej Leszna.

Mytkowska Agnieszka, 2005: Przykłady zmian terenów przemysłowych Londynu i Croydon oraz wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczeństwo.

Nowak Agnieszka, 2005: Zespoły dworski i pałacowe jako walor turystyczny gmin Żerków i Jarocin.

Orzełek Anna, 2005: Wyspy środowiskowe w krajobrazie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Pawlaczyk Maciej, 2005: Funkcja turystyczna i krajoznawcza Zbiornika Wodnego Pokrzywnica i jego otoczenia.

Pleciak Joanna, 2005: Potencjał turystyczny gminy Kobyla Góra.

Roman Monika, 2005: Projekt nowego Szlaku Piastowskiego.

Rzepka Lilianna , 2005: Ocena potencjału rekreacyjnego Jeleniej Góry i okolic.

Strzelczyk Anna, 2005: Agroturystyka na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego na wybranych przykładach.

Suchorska Ewelina, 2005:

Szewczenko Honorata, 2005: Tereny pogórnicze Tarnowskich Gór i okolicy jako potencjalne miejsca turystyki i rekreacji.

Szymańska Agata, 2005: Ocena pow. Wrzesińskiego pod względem możliwości produkcji i wykorzy-stania biomasy jako źródła energii odnawialnej.

Średnicka Hanna, 2005: Tereny poprzemysłowe prawobrzeżnego Poznania w jego środowisku przyrodniczym.

Trzcińska Dominika, 2005: Ekoturystyka w Brodnickim Parku Krajobrazowym.

Trzcińska Paulina, 2005: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Gniezna.

Wawrzyniak Roksana, 2005:

Wietrzna Karolina , 2005: Pałace Ziemi Kaliskiej jako walor turystyczny.

Woźniak Szymon, 2005: Historyczne i przyrodnicze uwarunkowania atrakcyjności turystycznej Pałuk.

Zagozda Izabela, 2005: Rekultywacja i zagospodarowanie turystyczne terenów przekształconych w wyniku odkryw. eksploatacji węgla brunatnego na przykładzie KWB “Adamów”.

Zarzeczna Marta, 2005: Rozwój osadnictwa w środowisku przyrodniczym na przykładzie północnej strefy peryferyjnej miasta Poznania.

Zdrojewska Ewa, 2005: Prezentacja krajobrazu w filmie fabularnym czynnikiem umożliwiającym rozwój funkcji turystycznych.

2004

Arcimowicz Paulina, 2004: Funkcjonowanie siedlisk marginalnych w środowisku gminy Murowana Goślina.

Bąk Sylwia, 2004: Fukcjonowanie zbiorników wodnych na obszarach pogórniczych na przykładzie odkrywki Kazimierz Południe.

Blachowska Monika, 2004: Gospodarka odpadami medycznymi pochodzącymi z działalności służby zdrowia w Poznaniu.

Błażejczak Beata, 2004: Gospodarka odpadami w gminie Rakoniewice.

Brzozowska Agnieszka, 2004: Elektrownia wiatrowa jako alternatywne źródło pozyskania energii (na przykładzie elektrowni wiatrowej w Kwilczu).

Buda Magdalena, 2004: Gospodarka odpadami w gminie Wronki.

Cybart Anita, 2004: Zieleń szlaków komunikacyjnych wybranych ulic dzielnicy Grunwald miasta Poznania.

Dulat Mirosława, 2004: Wpływ kopalni gazu ziemnego “Paproć” na środowisko przyrodnicze.

Idźkowska Anna, 2004: Chów strusi w Wielkopolsce jako nowy element antropopresji (na przykładzie ferm w Esterpolu i Mirosławiu).

Jesiak Karol, 2004: Gospodarka odpadami w gminie Lipno.

Katarzyna Zarzycka, 2004: Wpływ wytwórni betonu towarowego spółki TBB na środowisko przyrodnicze.

Knapik Marek, 2004: Budowa systemu informacji przestrzennej na potrzeby projektu terenów otwartych (na przykładzie miasta Piekary Ślaskie).

Knast Katarzyna, 2004: Mogilniki w środowisku przyrodniczym na przykładzie mogilnika w Gnieźnie.

Koralewska Marlena, 2004: Oddziaływanie bazy paliw i stacji paliw na środowisko przyrodnicze miasta Ostrów Wielkopolski.

Król Elżbieta, 2004: Organizacje ekologiczne na świecie i w Polsce ? struktura, działalność, osiągnięcia.

Kulon Robert, 2004: Ralizacja elementów kompleksowej gospodarki odpadami w gminie Rymań (powiat kołobrzeski).

Kwiasowski Bartłomiej , 2004: Uwarunkowania funkcjonowania agrosystemu zlewni Ołobok.

Lasota Edyta, 2004: Pożary lasu jako element kształtowania środowiska (na przykładzie Stanów Zjednoczonych).

Lis Joanna, 2004: Funkcja ekologiczna zieleni na obszarze dzielnic Wildy i Dębca w Poznaniu.

Lum Maciej, 2004: Gospodarka odpadami w gminie Czempiń.

Łysiak Maciej, 2004: Wpływ hodowli zwierząt na środowisko przyrodnicze /Na przykładzie Dopiewo, Rokietnica i Tarnowo Podgórne.

Malujda Daniel, 2004: Warstwy systemu informacji przestrzennej miasta Sierakowa.

Marciniak Agnieszka, 2004: Antropogeniczne formy przekształcenia rzeźby terenu na obszarze WPN.

Marcinkowska Katarzyna, 2004: Uprawa i przetwórstwo pieczarek jako element antropopresji (na przykładzie gminy Rakoniewice).

Michalak Anna, 2004: Użytkowanie ziemi na terenie gminy Wapno.

Muchowski Przemysław, 2004: Dostęp do informacji o środowisku przy wykorzystaniu WebGiS ? Geograficznych Systemach Informacyjnych zintegrowanych z internetem.

Nowaczyk Jan, 2004: Przegląd ekologiczny jako element kształtowania i ochrony środowiska.

Nowak Natalia, 2004: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.

Olszyńska Małgorzata, 2004: Zagospodarowanie odpadów elektronicznych (na przykładzie sprzętu komputerowego).

Piotrowska Monika, 2004: Gospodarka odpadami w gminie Chocianów.

Przydróżna Magdalena, 2004: Rola małych zbiorników wodnych w kształtowaniu środowiska przyrodniczego (na przykładzie nowo powstałych stawów w Dolinie Średzkiej Strugi).

Rosiak Magdalena, 2004: Funkcjonowanie i oddziaływanie KWB “Adamów” na środowisko przyrodnicze okolic Turku (ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji terenów poeksploatacyjnych).

Skoczylas Alina, 2004: Zagrożenia i wizje rozwoju środowiska przyrodniczego na podstawie sztuki filmowej.

Sońdka Barbara, 2004: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Braniewo.

Stelmaszczyk Beata, 2004: Gospodarka odpadami komunalnymi jako element kształtowania środowiska przyrodniczego na przykładzie gminy Wschowa.

Straszkowska Żaneta, 2004: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Suchy Las.

Szadziewicz Paweł, 2004: Odłogi w środowisku przyrodniczym gminy Drawsko Pomorskie.

Szmagalska Anna, 2004: Przykład zmian terenów zielonych Gorzowa Wlkp. i ich wpływ na środowisko przyrodnicze.

Wachowiak Agata, 2004: Rekultywacja obszarów poeksploatacyjnych jako element zarządzania środowiskiem na przykładzie wodnego zagospodarowania odkrywki “Pątnów”.

Wołyńska Aleksandra, 2004: Zakłady Chemiczne “Wizów” jako element antropopresji.

Wytykowska Daria, 2004: Powodzie jako czynnik kształtujący środowisko przyrodnicze (na przykładzie Polski).

Ziemecka Małgorzata, 2004: Funkcjonowanie terenów poeksploatacyjnych w środowisku przyrodniczym (na przykładzie złoża “Luboń”).

Zwierzchowska Iwona, 2004: Zmiany użytkowania terenu jako element antropopresji w strefie podmiejskiej Poznania (na przykładzie fragmentu zachodniej części).

2003

Adaszyńska Iwona, 2003: Składowisko odpadów poflotacyjnych Żelazny Most w środowisku przyrodniczym okolic Rudnej.

Artyszuk Aleksiej, 2003: Analiza funkcjonalno-przestrzenna obiektów handlowych Auchan-Komorniki, Centrum Górczyńskie i TTW w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Bar Sławomir, 2003: Stan środowiska przyrodniczego poligonu wojskowego “Biedrusko”.

Bąkowska Beata, 2003: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Koła w aspekcie ochrony środowiska.

Biadasz Karol, 2003: Zmiany w strukt. użytk. gruntów w PPK na obsz. rynny Skorzęcińsko-Pakoskiej.

Borkowski Grzegorz, 2003: Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14001 na przykładzie Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A.

Budny Michał, 2003: Poznańska Energetyka Cieplna S.A. jako czynnik kształtujący środowisko przyrodnicze Aglomeracji Miejskiej Poznania.

Chiciak-Bromber Monika, 2003: Gospodarka odpadami w gminie Oborniki.

Chwirot Małgorzata, 2003: Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej miasta Poznania na przykładzie Strzeszyna w latach 1975-2003.

Czechowski Jakub, 2003: Funkcjonowanie systemu ISO 14001 w Zakładach JanikowoSoda S.A.

Derewicz Magdalena, 2003: Zaprzestanie funkcjonowania obiektów antropogenicznych jako element kształtowania środowiska przyrodniczego Poznania (na wybranych przykładach).

Dobkowicz Anita, 2003: Walory przyrodnicze północno-wschodniej części Puszczy Noteckiej.

Dybciak Marta, 2003: Lokalizacja i opis dzikich wysypisk śmieci w gminie Sianów.

Eicke Marcin, 2003: Funkcjonowanie PK w strefie podmiej. np PK: Promno i Bielańsko-Tynieckiego.

Figlarz Michał, 2003: Gospodarka odpadami w powiecie międzychodzkim.

Gładysz Ewa, 2003: Oddziaływanie (…) Zakłady Kujawy w Bielawach na środowisko przyrodnicze.

Grzesik Katarzyna, 2003: Użytkowanie terenu wschodniej części strefy podmiejskiej miasta Poznania.

Gulińska Jadwiga, 2003: Antropopresja na obszarze środkowego Spitsbergenu.

Hajkowski Szymon, 2003: Strategia zarządzania środowiskiem ? czystsza produkcja na przykładzie fabryki wodomierzy POWOGAZ S.A. w Poznaniu.

Jankowska Aneta, 2003: Gospodarka wodno-ściekowa jako element kształtowania środowiska przyrodnicz ego miasta i gminy Trzemeszno.

Jarmużek Ryszard, 2003: Zmiany użytkowania terenu gminy Suchy Las.

Kaczmarczyk Magdalena, 2003: Zanieczyszczenie odpadami rzeki Drawy (dwa przykładowe odcinki).

Kaczmarek Marcin, 2003: Sobocko-pawłowicki obszar chronionego krajobrazu.

Kaczmarzyk Krzysztof, 2003: Wpływ modernizacji odcinka drogi krajowej nr 12 przechodzącej przez miasto Leszno na środowisko przyrodnicze.

Kaczor Beata, 2003: Śródleśne i śródleśne oczka wodne w krajobrazie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Kaminiarz Izabela, 2003: Nieczynne linie kolejowe w środowisku przyrodniczym okolic Zbąszynia.

Kasperska Natalia, 2003: Funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym nieczynnych gospodarstw rolnych (na przykładzie okolic Kołobrzegu).

Kempińska Magdalena, 2003: Siedliska marginalne okolic Brodnicy.

Kolanko Krzysztof, 2003: Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego a funkcjonowanie środowiska na przykładzie strefy podmiejskiej Obornik.

Kozłowska Emilia, 2003: Przykłady zaprzestanej antropopresji na terenie Sulmierzyc i okolicy.

Lorkowski Piotr, 2003: CZG-12 jako przykład kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Nowak Anna, 2003: Możliwość poszerzenia Barlinecko-gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

Nowak Maciej, 2003: Przeobrażenia krajobrazu pod wpływem antropogenicznej działalności człowieka na półwyspie Bretońskim.

Patalas Ilona, 2003: Zieleń miejska w krajobrazie miasta Krotoszyna.

Pelczyk Paulina, 2003: Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze WPN (na wybranych przykładach).

Przymuszała Rafał, 2003: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Murawana Goślina.

Pussty Kamila, 2003: Zagrożenia środowiska przyrodniczego w dolinie Warty w okolicach Skwierzyny.

Pyrzewska Anna, 2003: Zaprzestanie funkcjonowania obiektów antropogenicznych jako element kształtowania środowiska przyrodniczego Krotoszyna (na wybranych przykładach).

Roguszka Zbigniew, 2003: Zmiany użytkowania ziemi na obszarze gminy Murowana Goślina.

Ryckowska Beata, 2003: Nieczynne obiekty przemysłowe w krajobrazie powiatu pilskiego.

Śliwa Maria, 2003: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Zbąszyń ? stan obecny i możliwe (…).

Wira Patrycja, 2003: Nieczynne linie kolejowe w środowisku przyrodniczym Wielkopolski Południowej.

Wiśniowski Łukasz, 2003: Park Cytadela (Wzgórze Winiarskie) w Poznaniu. Analiza funkcjonalna na tle (…).

Włodarczyk Marta, 2003: Eksploatacja Kruszyw jako objaw antropopresji w środowisku przyrodniczym ( …).

Włudarz Ewelina, 2003: Gospodarka odpadami w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

2002

Basiak Jagienka, 2002: Stan i funkcje zieleni miejskiej w centralnej części Leszna.

Błażejczak Anna, 2002: Rola założeń pałacowo-parkowych w kształtowaniu krajobrazu kulturowego.

Cenin Karolina, 2002: Rezerwat fitosocjologiczny “Żurawiniec”? Konflikty środowisko a człowiek.

Dolata Barbara, 2002: Użytkowanie terenu i zagospodarowanie przestrzenne miasta oraz byłego poligonu Borne Sulinowo.

Dryjańska Emilia, 2002: Siedliska marginalne gminy Raszków.

Elzbieta Markowska, 2002: Strefa ochronna huty miedzi “Głogów”.

Falba Urszula, 2002: Funkcjonowanie stacji paliw w środowisku miasta Poznania.

Ficner Małgorzata, 2002: Stan świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Osiek Mały.

Hądzlik Ewa, 2002: Stan i funkcjonowanie marginesów ekologicznych w krajobrazie rolniczym gminy Poniec.

Janiak Sylwia, 2002: Zmiany zagospodarowania powierzchni Żychlina na tle gminy Stare Miasto ich wpływ na środowisko przyrodnicze.

Jasiński Grzegorz, 2002: Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście i gminie Debrzno.

Józefiak Ryszard, 2002: Siedliska marginalne w krajobrazie gminy Jaraczewo.

Junik Marzena, 2002: Lasy olszowe w środowisku przyrodniczym Szlezwig-Holsztyna.

Karbownik Joanna, 2002: Zmiany zagospodarowania terenów podmiejskich zachodniej strefy Poznania w latach 1977-2002.

Kijewicz Gabriela, 2002: Park w Czarnolesiu ? funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym.

Kijewicz Tomasz, 2002: Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego doliny dolnego Bobru.

Kowaniec Olimpia, 2002: Problem odpadów w elektrowni “Turów” SA.

Makieła Tomasz, 2002: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Jemielnica.

Mogilska Anna, 2002: Stan świadomości ekologicznej studentów Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja” we Wrocławiu.

Pacholak Ann, 2002: Park Miejski jako specyficzny system turystyczno-rekreacyjny na podstawie Central Park w Nowym Jorku.

Piechocka Ewelina, 2002: Hydrotopy w krajobrazie Pałuk.

Pietrusiak Marta, 2002: Zmiany użytkowania terenu na tle rozwoju przestrzennego w mieście Kole.

Strauchmann Magdalena, 2002: Użytkowanie terenu w dolinie Warty w okolicach Krajkowa.

Szczerbak Wojciech, 2002: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych kopalń odkrywkowych piasku formierskiego oraz budowlanego w gminie Olsztyn.

Śledziński Robert, 2002: Wpływ funkcjonowania obwodnicy na środowisko przyrodnicze i strukturę użytkowania terenu okolic Pniew.

Trafna Monika, 2002: Analiza możliwości i uwarunkowań recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych na przykładzie zakładu WORTEX BIS na tle gospodarki odpadami miasta Koła.

Wielińska Ewa, 2002: Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w Powidzkim Parku Krajobrazowym na obszarze rynny powidzko-wilczyńskiej.

Wojna Damian, 2002: Prawne aspekty gospodarowania odpadami w Polsce.

Zaliwska Wioletta, 2002: Użytkowanie terenu Gryfic na tle stanu środowiska przyrodniczego.

2001

Bielawna Aneta, 2001: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Krotoszyn w świetle zagrożeń środowiska przyrodniczego.

Błażejczak Renata, 2001: Gospodarka odpadami w gminie Rozdrażew.

Bojarska Justyna, 2001: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzgów.

Brzeziński Edward, 2001: Gospodarka odpadami przemysłowymi w Poznaniu.

Chudzińska Dorota, 2001: Zmiany użytkowania gruntów w Obornikach Wielkpolskich i wpływ tych zmian na środowisko przyrodnicze w latch 1960-2000.

Dzyga Magdalena, 2001: Funkcjonowanie obszarów chroniony w gminie Włoszakowice.

Glanc Agata, 2001: Ochrona środowiska w przemyśle spirytusowo-drożdżowym.

Głowacka Joanna, 2001: Gospodarka odpadami komunalnymi z uwzględnieniem “dzikich” wysypisk odpadów na terenie miasta i gminy Nekla.

Gurazda Urszula, 2001: Funkcjonowanie odłogów w gminie Sianów.

Jeziorny Krzysztof, 2001: Tereny rekreacyjne w Kilonii ? historia, zagospodarowanie, ocena.

Kaczkowski Sławomir, 2001: Funkcjonowanie gruntów odłogujacych na terenie Gminy Malanów oraz propozycje ich zagospodarowania.

Kucharski Paweł, 2001: Zmiany użytkowania terenu na obszarze Franowa i jego wpływ na rozwój środowiska przyrodniczego.

Lesińska Grażyna, 2001: Próba oceny funkcjonowania miejsc eksploatacji kruszyw mineralnych w zachodniej strefie podmiejskiej Poznania.

Lubawy Cezary, 2001: Gospodarka odpadami w gminie Skoki.

Maćkowiak Monika, 2001: Różnorodność wybranych marginesów ekologicznych krajobrazu rolniczego Ziemi Kościańskiej.

Marciniak Agnieszka, 2001: Relacje funkcji gospodarczych i ochronnych na obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Masiota Joanna, 2001: Stan środowiska przyrodniczego Gminy Gruta ? zagrożenie i kształtowanie.

Matysiak Sylwester, 2001: Nieczynne linie kolejowe i ich funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym Wielkopolski.

Melnyk Joanna, 2001: Funkcje zieleni izolacyjnej wzdłuż autostrad nas przykładzie odcinka A-2 w dolnej Saksonii i budowanego fragmentu A-2 w Wielkopolsce (porównanie).

Mikołajczak Agnieszka, 2001: Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem w Odlewni Żeliwa “Śrem” S.A.

Palesa Paulina, 2001: Waloryzacja środowiska przyrodniczego dla potrzeb rekreacji gminy Stanisławów (projekt zagospodarowania agroturystycznego).

Piasecka Karolina, 2001: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Lądek.

Pilch Patrycja, 2001: Gospodarka odpadami komunalnymi w środowisku przyrodniczym gminy Odolanów.

Pleskacz Piotr, 2001: Gospodarka odpadami w gminie Zduny.

Radwańska Agnieszka, 2001: Gospodarka odpadami w gminie Koźmin Wlkp.

Reinke Maciej, 2001: Odłogi w środowisku przyrodniczym okolic Piły.

Robaszek Anita, 2001: Gospodarka odpadami komunalnymi oraz lokalizacja ?dzikich? wysypisk odpadów na terenie miasta i gminy Koło.

Rosłon Małgorzata, 2001: Odłogi w środowisku przyrodniczym gminy Golina.

Staszak Krzysztof, 2001: Mapa sozologiczna Puław w skali 1:10 000 ? diagnoza stanu środowiska przyrodniczego.

Wachowiak Maciej, 2001: Zmiany zagospodarowania użytków i wpływ tych zmian na środowisko w Śremie w latach 1984-2000.

Wawrzyniak Tomasz, 2001: “Dzikie” wysypiska a gospodarka odpadami na terenia Gminy Środa Wielkopolska i Gminy Zaniemyśl.

2000

Bernaciak Piotr, 2000: Gospodarka odpadami w gminie Mosina.

Gorgolewski Marcin, 2000: Termika jezior konińskich jako główny czynnik kształtujący ekosystem wodny.

Grys Romana, 2000: Oddziaływanie KWB “Adamów” na środowisko przyrodnicze (ze szczególnym uwzględnieniem osuwiska na zwałowisku zewnętrznym Adamów).

Jaros Joanna, 2000: Użytkowanie ziemi w gminie Przykona na tle środowiska przyrodniczego.

Jaworska Aleksandra, 2000: Marginesy ekologiczne w krajobrazie przyrodniczym doliny rzeki Samicy.

Kaczkowska Małgorzata, 2000: Funkcjonowanie gruntów odłogujących na terenie gminy Brudzew oraz propozycje ich zagospodarowania.

Kołata Anna, 2000: Parki podworskie w krajobrazie powiatu krotoszyńskiego.

Kulpa Jacek, 2000: Geograficzne i historyczne uwarunkowania sytuacji sozologicznej miasta Biała Podlaska.

Kurdyk Bogusława, 2000: Odłogi w środowisku przyrodniczym gminy Żary.

Kutzner Magdalena, 2000: Gospodarka odpadami i nielegalne wysypiska śmieci w Kaliszu.

Łaska Agnieszka, 2000: Potencjalne użytki ekologiczne w gminie Osieczna.

Markuszewska Iwona, 2000: Funkcjonowanie i znaczenie siedlisk marginalnych w rolniczym krajobrazie gminy Krotoszyn.

Mocek Norbert, 2000: Zmiany użytkowania gruntów na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Radomska Agnieszka, 2000: Funkcjonowanie gruntów odłogujących w okolicy Czarnkowa.

Soboń Aleksandra, 2000: Gospodarka odpadami na terenie miasta Włocławka.

Szczepańska Elżbieta, 2000: Gospodarka odpadami komunalnymi oraz lokalizacja “dzikich” wysypisk na terenie gmin Ślesin i Kleczew.

Śledziński Grzegorz, 2000: Analiza retrospektywna struktury użytkowania powierzchni okolic Kiekrza, z wykorzystaniem systemu cyfrowego.

Wargin Jerzy, 2000: Mapa sozologiczna miasta Piły w skali 1: 10000 i 1: 500 ? podstawa określenia stref konfliktu człowiek ? środowisko przyrodnicze.

Wejchert Olga, 2000: Znaczenie funkcjonalne zieleni punktowej oraz różnorodność jej form na przykładzie miasta Poznania.

1999

Alejska Alicja, 1999: Stan i prognoza środowiska przyrodniczego miasta Głogowa. Mapa sozologiczna w skali 1:5000.

Andrzejewski Daniel, 1999: “Dzikie” wysypiska śmieci w środowisku przyrodniczym gminy Chocz.

Bielawna Monika, 1999: Gospodarka odpadami na obszarze Ostrowa Wielkopolskiego (“dzikie” wysypiska śmieci).

Gądek Daria, 1999: Funkcjonowanie lotniska “Ławica”w systemie miasta Poznania.

Hajdasz Andrzej, 1999: Rekultywacja terenów pogórniczych w wyniku eksploatacji węgla brunatnego na obszarze odkrywki “Lubstów”.

Hermaszczuk Magdalena, 1999: Gospodarka odpadami jako element kształtujący środowisko przyrodnicze gminy Szamocin.

Jasińska Agnieszka, 1999: Analiza przestrzenna wyników badań wód podziemnych na terenie Poznania i województwa poznańskiego.

Konik Krzysztof, 1999: Analiza metodą teledetekcyjną poznańskiego odcinka autostrady A-2, jako nowego elementu środowiska przyrodniczego.

Lewandowska Arleta, 1999: Gospodarka odpadami komunalnymi i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w gminie Budzyń.

Martynowicz Cezary, 1999: Antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego na przykładzie Rynny Kleczewskiej.

Mierzyńska Jolanta, 1999: Gospodarka odpadami w gminie Nowy Tomyśl.

Miękczyńska Eliza, 1999: Gospodarka odpadami w gminie Barcin.

Pecyna Bolesław Robert, 1999: Rodzaje i wielkości wytwarzanych odpadów w gminie Konin oraz sposoby ich zagospodarowania w 1998 roku.

Szerszeń Andrzej, 1999: Środowisko przyrodnicze lotniska Krzesiny.

Szyperska Magdalena, 1999: Degradacja środowiska przyrodniczego oraz formy jego ochrony w Wągrowcu i okolicach.

Ślósarski Maciej, 1999: Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze gminy Margonin.

Uciechowska-Henska Barbara, 1999: Rola oczyszczalni ścieków w środowisku przyrodniczym na przykładzie spółki wodno-ściekowej “Gwda” w Pile.

Wojewódzki Michał, 1999: Oddziaływanie wsi o charakterze turystycznym na środowisko przyrodnicze (na przykładzie wsi Bronków w gminie Bobrowice).

Zdych Katarzyna, 1999: Gospodarka odpadami komunalnymi w środowisku przyrodniczym Turku.

1998

Basarbowicz Krzysztof, 1998: Ekonomiczno – srodowiskowe aspekty odłogowania ziemi (strefa krajobrazu chronionego – okolice Bobrowic).

Bielerzewska Marta, 1998: Gospodarka odpadami stałymi w Koszalinie.

Bladoszewska Marta, 1998: Zmiana jakości użytkowania gruntów rolnych na terenie gminy Kalisz Pomorski.

Chmara Dorota, 1998: Funkcjonowanie Parku Solankowego w systemie miasta Inowrocław.

Cichocki Paweł, 1998: Próba oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze zachodniego ramienia aglomeracji poznańskiej.

Dziubek Radosław, 1998: Funkcjonowanie huty aluminium “Konin” w środowisku przyrodniczym.

Korczakowski Waldemar, 1998: Pomniki przyrody województwa włocławskiego na tle stanu środowiska przyrodniczego.

Krawczyńska Małgorzata, 1998: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody w systemie obszarów chronionych województwa pilskiego.

Krucka Małgorzata, 1998: Transformacje środowiska przyrodniczego w wyniku eksploatacji węgla brunatnego na obszarze odkrywki Władysławów.

Michalak Lucyna, 1998: Gospodarka odpadami na obszarze Wronek.

Piechota Elżbieta, 1998: Funkcja odłogów w systemie Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Sobczyk Aleksandra, 1998: Specyficzne formy użytkowania terenu – uprawy pod szkłem. (Ich wpływ na środowisko przyrodnicze na przykładzie Kalisza).

Sztamblewska Jolanta, 1998: Rola wyrobisk w środowisku przyrodniczym gminy Krzymów.

Śpiewak Marcin, 1998: Funkcja odłogów w systemie Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Żurawski Grzegorz, 1998: Funkcjonowanie gruntów odłogujących na terenie gminy Wolsztyn oraz propozycje ich zagospodarowania.

1997

Berndt Joanna, 1997: Rejestracja stanu użytkowania ziemi w południowej części Wysoczyzny Krajeńskiej (na przykładzie gmin: Wyrzysk, Sadki, Nakło).

Bisiorek Anna, 1997: Składowiska odpadów w okolicach Pleszewa.

Chwaliszewska Cecylia, 1997: “Dzikie” wysypiska odpadów w rejonie Leszna.

Kokot Jarosław, 1997: Prawno-społeczne problemy składowania i gospodarczego wykorzystania odpadów paleniskowych.

Martysiuk Piotr, 1997: Autostrada A-2 na odcinku poznańskim jako nowy element środowiska przyrodniczego.

Mendel Michał, 1997: Wpływ depozycji popiołów paleniskowych na środowisko przyrodnicze na przykładzie rekultywacji stanowiska Borówko I.

Muszyńska Magdalena, 1997: Analiza stanu i funkcji zieleni miejskiej w zachodniej części Poznania.

Orchowska Sylwia, 1997: Pomniki przyrody okolic Konina na tle stanu środowiska przyrodniczego.

Popiel Ryszard, 1997: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody w systemie obszarów chronionych wobec istniejących zagrożeń (województwo gorzowskie).

Strzyżyński Piotr, 1997: Bilans materiałowy “Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich” w latach 1995/96 w aspekcie ochrony środowiska.

Wiktorowska Agnieszka, 1997: Przemiany na terenie Odolanowa z uwzględnieniem przepływu energii i obiegu materii.

Wojtas Beata, 1997: Odłogi w środowisku przyrodniczym na obszarze gmin Choszczno, Recz i Drawno.

Zapała Aneta, 1997: Próba komputerowej mapy sozologicznej w skali 1:100 000, części województwa szczecińskiego.

1995

Bogajewski Tomasz, 1995: Analiza zmiany struktury odpadów i sposobu ich zagospodarowania na terenie miasta Poznania w latach 1992-1994.

Chlebowski Leszek, 1995: Parki podworskie miasta i gminy Jarocin. Próba oceny stanu istniejącego oraz wskazanie zagrożeń.

Jabłońska Anna, 1995: Stan środowiska przyrodniczego terenów pokopalnianych odkrywki Kazimierz w roku 2020.

Kasprzak Donata, 1995: Stan pomników przyrody w obrębie granic administracyjnych trzech gmin województwa kaliskiego: Ostrów Wlkp., Raszków, Nowe Skalmierzyce.

Kowalska Jolanta, 1995: Torfowiskowe i leśne rezerwaty przyrody w systemie obszarów chronionych województwa pilskiego.

Kubacka Sylwia, 1995: Parki podworskie okolic Kalisza.

Kuźnik Elżbieta, 1995: Parki podworskie okolic Konina.

Lizak Patrycja, 1995: Ocena stanu środowiska przyrodniczego rezerwatów województwa radomskiego.

Małek Anna, 1995: Stan środowiska przyrodniczego gminy Pakość.

Starzyńska Małgorzata, 1995: Stan środowiska przyrodniczego miasta i gminy Stargard Szczeciński.

Stefankiewicz Elżbieta, 1995: Stan i funkcje zieleni osiedli winogradzkich.

Szymańska Agata, 1995: Stan pomników przyrody na terenie Poznania, gminy Swarzędz i gminy Czerwonak.

1994

Budny Andrzej, 1994: Ocena wpływu projektowanej eksploatacji złoża “Bilczew” na środowisko przyrodnicze.

Duszyńska Arleta, 1994: Degradacja terenów zielonych w poznańskiej dzielnicy Jeżyce.

Estkowska Urszula, 1994: Przemiany środowiska przyrodniczego w rejonie kopalni soli “Kłodawa” w Kłodawie.

Fabrycka Ewa, 1994: Analiza przyczyn postępującej degradacji jeziora Ełckiego.

Jędraszczyk Jerzy, 1994: Wpływ wybranych zakładów przemysłowych na degradację środowiska przyrodniczego miasta Kalisza.

Kolańczyk Sławosz, 1994: Parki dworskie jako element krajobrazu gminy Brodnica.

Królewicz Sławomir, 1994: Opracowanie dynamiczne zmian strefy brzegowej jeziora Gardno.

Legutko Edyta, 1994: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody w systemie obszarów chronionych wobec istniejących zagrożeń (województwo zielonogórskie).

Małecka Jolanta, 1994: Zmiana funkcji gospodarczej gminy Kobylanka, a wpływ na środowisko przyrodnicze.

Mazur Zdzisław, 1994: Stan pomników przyrody i drzew pomnikowych w środowisku na tle środowiska miasta i gminy Chocianów.

Mączkowiak Dariusz, 1994: Poznański szybki tramwaj (PST) jako element środowiska antropogenicznego.

Okrzesik Magdalena, 1994: Tendencje zmian środowiska przyrodniczego okolic Międzychodu w kontekście dokonujących się przemian gospodarczych i społecznych.

Olejnik Krzysztof, 1994: Zmiany struktury użytkowania ziemi Mosiny w latach 1960-1993.

Podeszwa Sławomir, 1994: Przemysł rolno – spożywczy jako element antropopresji w środowisku okolic Witaszyc i Kotlina.

Raszka Eliza, 1994: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody w systemie obszarów chronionych wobec istniejących zagrożeń (część wschodnia województwa poznańskiego).

Starkowska Alina, 1994: Zmiany użytkowania terenów północno-wschodniej strefy podmiejskiej Poznania w latach 1960-1990, jako przejaw antropogenicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Waśko Beata, 1994: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody województwa poznańskiego w systemie obszarów chronionych wobec istniejących zagrożeń (część zachodnia).

Ziaja Jadwiga, 1994: Formy użytkowania terenu i ich przemiany w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego gminy Brzeźnica.

1993

Fagiewicz Katarzyna, 1993: Stopień przeobrażenia środowiska przyrodniczego w okolicach Turku.

Gliwa Wiesława, 1993: Stan środowiska przyrodniczego gminy Ryczywół.

Jahnz Anna, 1993: Stan środowiska przyrodniczego Czarnkowa i jego okolic.

Jarosławski Sławomir, 1993: Janikowskie Zakłady Sodowe. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Kasprzak Paweł, 1993: Odlewnia żeliwa w Śremie jako antropogeniczny element środowiska przyrodniczego.

Kaźmierczak Stanisław, 1993: Transformacja geosystemu dna pradoliny w wyniku melioracji wodnych na przykładzie fragmentu terasy zalewowej w okolicy Czarnkowa.

Klessa Kamila, 1993: Problem zasięgu Poznańskiego Obszaru Ekologicznego Zagrożenia w jego północno-wschodniej części.

Kołodziej-Nowakowska Małgorzata, 1993: Elektrownia “Dolna Odra” i składowisko odpadów paleniskowych jako elementy antropogeniczne w środowisku przyrodniczym Pomorza Zachodniego.

Kucharska Agnieszka, 1993: Stan środowiska przyrodniczego gminy Suchy Las w odniesieniu do jej położenia w granicach poznańskiego obszaru ekologicznego zagrożenia.

Pawelec-Kacprzak Małgorzata, 1993: Wpływ górnictwa odkrywkowego na zmiany w środowisku przyrodniczym okolic Bełchatowa.

Piszcz Edwin, 1993: Problemy środowiska przyrodniczego obszarów rolniczych na przykładzie gminy Czempiń.

Piszcz Magdalena, 1993: Stan środowiska przyrodniczego gmin Mosina i Stęszew. Poznański Obszar Ekologicznego Zagrożenia – część południowa.

Szymańska Bożena, 1993: Ocena stopnia stabilizacji środowiska przyrodniczego byłych odkrywek węgla brunatnego – Niesłusz i Gosławice.

Wieczorek Jolanta, 1993: Przekształcenie środowiska przyrodniczego strefy krawędziowej pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w okolicy Ujścia Noteckiego (na skutek eksploatacji piasków szklarskich).

1992

Budny Stanisław, 1992: Analiza stabilizacji środowiska przyrodniczego zwałowiska zewnętrznego “Lubstów” (na podstawie zdjęć lotniczych).

Cal Piotr, 1992: Mapa sozologiczna gminy Rychwał w skali 1: 25000.

Dziewanowski Andrzej, 1992: Możliwości odwzorowania fotograficznego obszarów pokopalnianych na przykładzie kopalni węgla brunatnego Konin.

Kędziora Robert, 1992: Analiza możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych do uszczegółowienia mapy glebowej.

Kretkowska Joanna, 1992: Problem degradacji atmosfery w okolicach Konina.

Łukasiewicz Szymon, 1992: Zieleń jako warunek racjonalnego kształtowania środowiska w aglomeracjach miejskich (na przykładzie miasta Poznania).

Maciejewski Jarosław, 1992: Wpływ degradacji środowiska a zachorowalność dzieci od 0 do 14 lat na drogi oddechowe w latach 1981 – 1991 w Jarocinie.

Majewska Joanna, 1992: Analiza rozwoju przestrzennego miasta i stanu środowiska przyrodniczego miasta Ełk.

Ogórkiewicz Izabela, 1992: Lokalizacja osiedla Winiary jako element realizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gniezna.

Taryma Ilona, 1992: Obciążenie metalami ciężkimi gleb w profilach wylotowych tras komunikacyjnych Poznania.

Zaprzałek Bogusław, 1992: Zmiana środowiska strefy brzegowej zbiornika “Jeziorsko”.

1991

Baasher Saleh Mohamad, 1991: Division of the middle wadi Hadramaut into physicogeographical spatial units.

Lenart Renata, 1991: Emisja zanieczyszczeń atmosfery na terenie województwa poznańskiego (stan w 1988 roku).

Malec Marzena, 1991: Stan wód powierzchniowych województwa poznańskiego (ujęcie kartograficzne 1:100 000).

Miedzińska Iwona, 1991: Stan biosfery województwa poznańskiego.

Styperek Jarosław, 1991: Złoża surowców mineralnych wojweództwa poznańskiego w aspekcie sozologicznym.

Sziwa Danuta, 1991: Charakterystyka wybranych czynników wpływających na degradację środowiska przyrodniczego uzdrowisk: Świnoujście, Inowrocław i Szczawno Zdrój.

Szuflak Jarosław, 1991: Ocena stanu sanitarnego środowiska i jego główne zagrożenia na Kujawach.

Wierzowiecka Hanna, 1991: Gleby chronione województwa poznańskiego.

1990

Baehr Dorota, 1990: Konflikty człowiek – środowisko przyrodnicze w północno-zachodniej strefie podmiejskiej miasta Poznania.

Buka Ireneusz, 1990: Warunki fizyczno-geograficzne Berlińsko – Ruhrskiego kierunku operacyjnego oraz ich wpływ na działalność lotnictwa.

Dzbanuszek Jolanta, 1990: Przeobrażenie środowiska przyrodniczego pod wpływem odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego (na przykładzie okolic Ślesina).

Górski Adam, 1990: Konin północny. Rozwój przestrzenny i zmiany użytkowania w latach 1956-1986.

Ignasińska Magdalena, 1990: Wpływ miasta średniej wielkości na otaczający obszar (na przykładzie Trzcianki). Mapa sozologiczna arkusza Trzcianka 1:25000.

Jezierska Katarzyna, 1990: Zmiana układu sieci hydrograficznej w latach 1889-1983 na terenie projektowanego agroekologicznego parku krajobrazowego.

Jurczyk Piotr, 1990: Konin południowy. Rozwój przestrzenny i zmiany użytkowania środowiska przyrodniczego w latach 1956-1986.

Kopczyński Jacek, 1990: Analiza procesu stabilizacji zwałowiska zewnętrznego “Kazimierz” kopalni węgla brunatnego “Konin”.

Kurowska Beata, 1990: Przeobrażenia środowiska geograficznego w południowo-wschodniej części otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Majchrzak Beata, 1990: Przeobrażenia środowiska w obszarze rolniczym z udziałem górnictwa na przykładzie okolic Truskolas.

Markiewicz Tadeusz, 1990: Warunki fiztczno-geograficzne drezdeńsko-frankfurckiego kierunku operacyjnego oraz ich wpływ na działalność lotnictwa.

Nowak Katarzyna, 1990: Drogi jako element krajobrazu projektowanego agroekologicznego parku krajobrazowego.

Paluszyński Michał, 1990: Warunki fizyczno-geograficzne północno – nadmorskiego kierunku operacyjnego oraz ich wpływ na działalność lotnictwa.

Witkowska Renata, 1990: Wpływ przemysłowego miasta średniej wielkości na stan środowiska przyrodniczego w obrębie arkusza Czarnków w skali 1:25000 – mapa sozologiczna.

1989

Biedrzycka Bożena, 1989: Analiza zmian urzeźbienia zwałowiska zewnętrznego “Pątnów-Jóźwin” kopalni węgla brunatnego “Konin” w latach 1971-1989.

Błotnicka Maria, 1989: Mapa sozologiczna terenu na zachód od Mogilna w skali 1:25000.

Gruszczyńska Danuta, 1989: Mapa sozologiczna dla arkusza Raszków w skali 1:25000.

Skonieczka Sławomir, 1989: Analiza miesięcznych opadów pyłu dla okolic kombinatu cementowo-wapiennego “Kujawy” w Bielawach.

Sommerfeld Jolanta, 1989: Zwałowisko wewnętrzne “Kazimierz Biskupi” jako nowy element środowiska przyrodniczego.

Tomczak Renata, 1989: Mapa sozologiczna arkusza Zaniemyśl w skali 1:25000.

1988

Andrzejewska Halina, 1988: Mapa sozologiczna arkusza Kleczew w skali 1:25000.

Godziewska Julita, 1988: Mapa sozologiczna arkusza 424.11 Witkowo w skali 1:25000.

Grześkowiak Maciej, 1988: Mapa sozologiczna gminy Wolsztyn w skali 1:25000.

Kaźmierski Dariusz, 1988: Rozkład imisji zanieczyszczeń w rejonie kombinatu cementowo-wapiennego “Kujawy” w Bielawach.

Kłoczowska Aleksandra, 1988: Charakterystyka fizyczno-geograficzna Gorczańskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem antropopresji.

Kowalska Jolanta, 1988: Mapa sozologiczna arkusza Konin-Północ w skali 1:25000.

Nawrocki Krzysztof, 1988: Stan środowiska na terenie miasta Jarocin i najbliższych okolic (lata 1970-1987, perspektywa do 1990 roku).

Szymankowska Anna, 1988: Mapa sozologiczna arkusza Wilczyn w skali 1:25000.

1987

Adamczewska Magdalena, 1987: Mapa sozologiczna dla arkusza Śmigiel w skali 1:25000.

Adamski Tadeusz, 1987: Wpływ użytkowania terenu na środowisko przyrodnicze w południowo-zachodniej strefie miasta Poznania.

Bartczak Renata, 1987: Mapa sozologiczna arkusza Konin-Południe w skali 1:25000.

Cichowlas Robert, 1987: Degradacja środowiska przyrodniczego obszaru arkusza mapy 443.232. Krotoszyn Południe. Mapa sozologiczna.

Gadomski Dariusz, 1987: Mapa sozologiczna arkusza Niekursko w skali 1:25000.

Kasprzycka Małgorzata, 1987: Degradacja środowiska naturalnego w mieście Ostrowie Wielkopolskim oraz na terenie między Ostrowem Wlkp. a Kaliszem.

Mader Hieronim, 1987: Mapa sozologiczna dla arkusza “Gostyń” w skali 1: 25000.

Piotrowski Jacek, 1987: Zagrożenia i przeobrazenia antropogeniczne srodowiska przyrodniczego WPN.

Ratajczak Donata, 1987: Próba kartowania sozologicznego na przykładzie arkusza Kórnik 423.32 w skali 1:25000.

Ryś Anna, 1987: Stan aerosanitarny miejscowości uzdrowiskowej w bliskim sąsiedztwie okręgu przemysłowego na przykładzie Szczawna-Zdroju w latach 1980-1985.

Satora Czesława, 1987: Zmiany użytkowania ziemi na obszarze miasta Głogowa w latach 1933-1986.

Spychalska Zofia, 1987: Degradacja środowiska fizyczno-geogarficznego obszaru odkrywki Bogdałów KWB Adamów w Turku.

Zych Violetta, 1987: Mapa sozologiczna arkusza Koło w skali 1:25000.

1986

Bednarek Roman, 1986: Dynamika obszaru górniczego na przykładzie siodła III kopalni węgla brunatnego “Sieniawa”.

Budeń Dorota, 1986: Degradacja środowiska przyrodniczego Doliny Pięciu Stawów Polskich pod wpływem ruchu turystycznego.

Cybichowska Beata, 1986: Atlas gminy Brodnica.

Nowak Krzysztof, 1986: Czytelność degradacji na zdjęciach lotniczych.

Pawlak Eugeniusz, 1986: Geograficzna interpretacja zdjęć lotniczych okolic Miłosławia.

Szeląg Maciej, 1986: Zwałowisko wewnętrzne “Pątnów” jako przykład środowiska przekształconego przez człowieka.

Szeląg Mirosława, 1986: Stabilizacja geosystemu pogórniczego “Gosławice”.

Szychowiak Zofia, 1986: Przeobrażenia strefy krawędziowej pożegowskiej moreny czołowej w wyniku antropopresji górniczej.

Wilczewski Leszek, 1986: Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej miasta Poznania oraz presja terenów zainwestowania miejskiego na obszary rolnicze (na przykładzie południowo-zachodniej części strefy podmiejskiej.

Wysocki Marek, 1986: Struktura przestrzenna i klasyfikacja terenów zieleni w oparciu o ich funkcje na przykładzie południowo-zachodniej części Poznania.

1985

Nowak Halina Maria, 1985: Analiza ogrodów działkowych miasta Poznania na tle środowiska naturalnego.

Rubacha Tadeusz, 1985: Analiza podłoża geologicznego wybranego rejonu Wzgórz Trzebnickich na podstawie interpretacji zdjęć lotniczych.

Salamon Marek, 1985: Badanie rozwoju przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie zdjęć lotniczych.

Śledziński Witold, 1985: Czytelność mikroform i roślinności na zdjęciach panchromatycznych i barwnych.

1984

Augustyniak Jacek, 1984: Analiza przydatności systemu komputerowego “Sieć” do aktualizacji drożni i urządzeń drogowych na mapach topograficznuch w skali 1:25000.

Dyrda Sławomira, 1984: Degradacja i rekultywacja środowiska fizyczno – geograficznego na przykładzie ZGH “Szklary”.

Kowalski Marian, 1984: Przydatność zdjęcia topograficznego wykonanego metodą klasyczną w skali 1:5000 dla obszarów rekultywacji pogórniczej.

Potęga Roman, 1984: Rozwój budowy geologicznej doliny Brdy i przyległej wysoczyzny na odcinku Tryszczyn – Jachcice.

Wołyniak Janina, 1984: Antropogenicznie uwarunkowane procesy morfologiczne na terenie kopalni odkrywkowej marmurów “Połom” w Wojcieszowie.

1983

Krzyżański Stanisław, 1983: Aktualizacja wycinka mapy w skali 1:2000 z określeniem wielkości odkształceń pionowych.

Kucharska Maria, 1983: Analiza wybranych wielkopowierzchniowych pól uprawnych w gminach Brodnica i Stęszew.

Latuszewski Andrzej, 1983: Analiza panoramicznych zdjęć lotniczych na odcinku rzeki Warty między Solcem a Śremem.

Masternak Janina, 1983: Optymalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w małych jednostkach osadniczo-terytorialnych, jako jeden z elementów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego na przykładzie gminy Myślibórz i gminy Stare Kurowo w województwie gorzowskim.

Pluciński Marek, 1983: Antropogeniczne zmiany środowiska geograficznego rynny polodowcowej w obrębie granic administracyjnych miasta Gniezna przedstawione metodami kartograficznymi.

Schonknecht Leszek, 1983: Degradacja środowiska geograficznego Rynny Łagowskiej.

1982

Dąbrowski Bernard, 1982: Topograficzno-geograficzna fotointerpretacja okolic Środy Śląskiej na podstawie wielospektralnych zdjęć lotniczych.

Delnicki Jan, 1982: Wykorzystanie zdjęć lotniczych do analizy zmian środowiska fizyczno?geograficznego obszaru odkrywki “Lubstów” kopalni węgla brunatnego w Koninie.

Derlak Józef, 1982: Przebieg wybranych stanów pogodowych na stacjach meteorologicznych aglomeracji miejskiej Poznania.

Kaczorowska Alina, 1982: Budowa geologiczna rejonu doliny Wierzycy z uwzględnieniem litologii i genezy osadów powierzchniowych w ujęciu kartograficznym.

Kuchnio Kazimierz, 1982: Dynamika środowiska geograficznego w czasie budowy zbiornika retencyjnego “Jeziorsko” na podstawie analizy zdjęć lotniczych.

Nowicki Stanisław, 1982: Ocena przydatności najnowszej edycji mapy w skali 1:25000 do charakterystyki geograficznej terenu.

Rafałowicz Halina, 1982: Przewidywane zmiany niektórych elementów środowiska geograficznego na skutek budowy zbiornika wodnego ?Siemianówka? na rzece Narwi.

Sabała Jan, 1982: Wpływ warunków fizyczno ? geograficznych na wykonywanie lotów naśmigłowcach Mi-2 w rejonie lotniska Pruszcz Gdański.

Sielski Wiesław, 1982: Ogólnogeograficzna interpretacja multitemporalnych zdjęć lotniczych wybranego obszaru gminy Konstancin – Jeziorna.

Szwed Eugeniusz, 1982: Wygląd zachmurzenia frontowego w różnych sytuacjach synoptycznych i jego zmiany spowodowane orografią oraz wpływem podłoża, w oparciu o zdjęcia satelitarne.

1981

Kowalski Leszek, 1981: Ogólnogeograficzna interpretacja cyklicznie wykonanych zdjęć lotniczych.

Pawłowski Zygmunt, 1981: Interpretacja powtarzalnych zdjęć lotniczych – jezioro Powidz.

Romanek Ireneusz, 1981: Analiza kształtowania się zbiornika antropogenicznego “Gosławice” na podstawie cyklicznych zdjęć lotniczych.

Sobczyński Ryszard, 1981: Przydatność różnego materiału zdjęciowego w analizie środowiska geograficznego wybranych pól testowych.

Stawska Krystyna, 1981: Zmiany środowiska geograficznego w okolicach Legnicy.

Tarnowski Mieczysław, 1981: Wykorzystanie zdjęć wielospektralnych metodą syntezy wyciągów barwnych do analizy niektórych elementów środowiska geograficznego.

Wełniak Andrzej, 1981: Wpływ poborów wody na zmianę stosunków wodnych w rejonie Mińska Mazowieckiego.

Wolnik Edward, 1981: Powierzchniowe oznaki zmian środowiska geograficznego okolic Wapna.

1979

Bogdanowicz Zofia, 1979: Zmiany w środowisku naturalnym spowodowane działalnością człowieka w latach 1951-1976 w północno-wschodniej części strefy podmiejskiej Poznania.

Buryan Zbigniew, 1979: Analiza środowiska geograficznego gminy Brodnica dla potrzeb rolnictwa.

Chmieliński Kazimierz, 1979: Interpretacja tematyczna zdjęć lotniczych okolic Koszalina – zmiany pokrycia terenu.

Chmura Andrzej, 1979: Zmiany środowiska geograficznego w strefie podmiejskiej Olsztyna.

Czerwonka Andrzej, 1979: Zmiany w środowisku geograficznym strefy Zalewu Koronowskiego spowodowane przez czynnik antropogeniczny.

Gałecka Grażyna, 1979: Wpływ działalności gospodarczej człowieka na strefę podmiejską Torunia.

Goranowska-Buryan Dorota, 1979: Analiza środowiska geograficznego gminy Zaniemyśl dla potrzeb rolnictwa.

Możdżanowska Anna, 1979: Zmiany środowiska geograficznego na obszarze Puszczy Zielonka.

Nawrocki Wiesław, 1979: Zmiany fizjograficzne spowodowane rekreacyjną działalnością antropogeniczną w latach 1965-1978 na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Sanetra Zenon, 1979: Geograficzna interpretacja zdjęć lotniczych okolic Starnic.

1978

Bochenek Lidia, 1978: Zmiana stosunków wodnych spowodowanych działalnością człowieka w okolicach Wschowy.

Eliks Wiesława, 1978: Zmiany środowiska geograficznego w gminie Gniezno.

Gawroński Bogumił, 1978: Antropogeniczne przeobrażenia rzeźby terenu w gminie Janowiec Wielkopolski.

Kaczmarek Mirosława, 1978: Antropogeniczne przeobrażenia rzeźby strefy krawędziowej pomiędzy Puszczykowem a Dymaczewem.

Niedźwiecka-Brych, 1978: Zmiany stosunków wodnych spowodowane działalnością człowieka na odcinku Kostrzyn-Santok.

Nowicki Bogusław, 1978: Zmiany środowiska geograficznego spowodowane działalnością człowieka na obszarze miasta i gminy Rawicz.

Pawłowska Helena, 1978: Zmiany środowiska geograficznego spowodowane gospodarczą działalnością człowieka na obszarze gminy Pyrzyce.

Pawłowska Maria, 1978: Zmiany środowiska fizyczno-geograficznego na obszarze gminy Przygodzice.

Pielarski Michał, 1978: Antropogeniczne formy rzeźby gminy Otyń.

Smolik Janina, 1978: Zbiorniki sztuczne i ich wpływ na środowisko geograficzne na obszarze gmin: Żary, Iłowa i Wymiarki.

Trocha Henryk, 1978: Formy antropogeniczne na obszarze gminy Rychwał.

Warzych Jan, 1978: Zmiany środowiska geograficznego gminy Malanów ze szczególnym uwzględnieniem form antropogenicznych.

Wasyłyk Kazimiera, 1978: Sztuczne zbiorniki wodne i ich wpływ na środowisko geograficzne na obszarze gminy Brody, Lubsko, Jasień, Tuplice i miasta Łęknicy.

1977

Antczak Halina, 1977: Zmiany antropogeniczne strefy krawędziowej między Bogdańcem a Santokiem.

Barecka Czesława, 1977: Antropogeniczne przeobrażenia w podmiejskiej strefie Poznania.

Barecki Jarosław, 1977: Zróżnicowanie litologiczne północno-wschodniej części Równiny Kościańskiej w oparciu o metodę fotointerpretacyjną.

Dolata Jan, 1977: Ruch turystyczny i jego wpływ na zmiany w środowisku geograficznym Słowińskiego Parku Narodowego.

Golon Izabela, 1977: Możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych jako ilustracji w procesie nauczania na przykładzie wybranego zagadnienia.

Grabarkiewicz Grażyna, 1977: Porównawcza interpretacja zdjęć lotniczych w skali 1:10000 i 1:25000 na przykładzie okolic Kórnik-Bnin.

Grenda Elżbieta, 1977: Zdjęcia lotnicze jako jeden ze środków dydaktycznych w procesie nauczania geografii w dziesięcioletniej szkole średniej.

Juszczyk Czesław, 1977: Formy antropogeniczne gminy Bledzew na tle charakterystyki fizyczno i ekonomiczno-geograficznej.

Kasprzyk Józef, 1977: Antropogeniczne przeobrażenia rzeźby na obszarze gminy Deszczno.

Kozber Maciej, 1977: Antropogeniczne zmiany strefy krawędziowej między Kostrzynem a Bogdańcem.

Michałowski Jacek, 1977: Problem wysypisk i składowisk odpadów na tle fizjografii miasta Poznania.

Popenda Mariusz, 1977: Fizyczno-geograficzna interpretacja zdjęć lotniczych Pamiątkowo-Mrowino.

Seidel Jolanta, 1977: Mikrofotometryczna analiza materiału zdjęciowego (mikrofotometryczne klucze litologiczne).

Siekanko Mirosław, 1977: Antropogeniczne przeobrażenia na obszarze gminy Międzyrzecz.

Skrzypek Danuta Próba analizy procesów zarastania i zmian powierzchni jezior w oparciu o porównanie: zdjęć lotniczych, map topograficznych i planów batymetrycznych.

Szostakowska Barbara, 1977: Zmiany środowiska geograficznego wzdłuż trasy Poznań-Środa.

Tonicki Andrzej, 1977: Fizyczno-geograficzna interpretacja zdjęć lotniczych okolic Winnogóry.

Wawrzyniak Odon, 1977: Antropogeniczne przeobrażenia rzeźby na obszarze gmin Miejska Górka i Jutrosin.

Wośkowiak Marian, 1977: Antropogeniczne przeobrażenia rzeźby na obszarze gminy Golina.

Zembrzuski Andrzej, 1977: Wpływ trasy komunikacyjnej E-8 (Września ? Tarnowo Podgórne) na deformację środowiska geograficznego.