logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prace zrealizowane – prof. Macias

2011

Balcewicz Sylwia, 2011: Zmiany użytkowania ziemi we wschodniej części Poznania od 1890 do 2004 roku

Bela Małgorzata, 2011: Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Promno i jego otuliny

Biedrzyńska Karolina, 2011: Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze miasta i gminy Zbąszyń

Gadziński Jędrzej, 2011: Identyfikacja negatywnych oddziaływań transportu drogowego na środowisko przyrodnicze aglomeracji poznańskiej

Groszewska Agnieszka, 2011: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego w zlewni Jeziora Swarzędzkiego

Kościelny Ariel, 2011: Wpływ kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na środowisko przyrodnicze na przykładzie PGE KWB ?Turów? w Bogatyni

Króliczak Aneta, 2011: Ocena stopnia antropopresji środowiska przyrodniczego na obszarze miasta i gminy Buk

Kusz Dominik, 2011: Ocena stanu środowiska przyrodniczego na obszarze miasta Leszna

Małecka Milena, 2011: Ocena stopnia antropopresji na obszarze Parku Krajobrazowego ?Nadgoplański Park Tysiąclecia?

Niemier Daria, 2011: Ocena wpływu antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Rogoźno

Piskorski Patrycjusz, 2011: Gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Wolsztyn

Podolewska Sylwia, 2011: Ocena stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy miejskiej Suwałki

Witczak Łukasz, 2011: Zmiany użytkowania poznańskich klinów zieleni miejskiej

2010

Abel Katarzyna: Zmiany uzytkowania ziemi oraz charakterystyka rozwoju przestrzennego gminy Swarzędz od 1911 roku do czasów współczesnych

Dzierżawski Jakub: Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa na obszarze gminy Ustka

Fedoruk Natalia: Wpływ antropopresji na stan środowisdka przyrodniczego miasta Biała Podlaska

Galas Paulina: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Nowy Tomyśl

Glapińska Monika: Antropogeniczne przepływy materii i energii w kontekście ochrony środowiska na przykładzie KWB ?Adamów? ? Odkrywka ?Władysławów?

Gruszecki Piotr: Gospodarka odpadowa i ściekowa na terenie miasta i gminy Mogilno

Grześkowiak Daniel: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Turek

Kukucka Monika: Wpływ rozwoju turystyki i rekreacji na śrdowosiko przyrodnicze w gminie Pobiedziska

Moskalik Natalia: Przestrzenne zmiany struktury użytkowania ziemi na obszarze dzielnicy Grunwald w Poznaniu

Szulczyk Natalia: Potencjał turystyczno-rekreacyjny miasta i gminy Witkowo

Szymczak Monika: Dynamika zmian powierzchni leśnych na terenie miasta i gminy Krotoszyn w latach 1803-2005

2009

Czerwińska Alicja: Wpływ osadnictwa wiejskiego na stan środowiska przyrodniczego na przykładzie gminy Krzymów

Gruźlewska Małgorzata: Wpływ antropopresji na stan jezior miasta i gminy Chełmża

Kaczmarek Magdalena: Klimat akustyczny miasta Słupca

Krzemińska Beata: Gospodarka odpadami w Elektrowni ?Pątnów I? w latach 2000-2007

Pryczek Barbara: Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami na terenie gminy Czempiń

Pyrdał Dawid: Degradacja środowiska przyrodniczego na terenie gminy Pakość

Senska Alicja: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Złotów

Zielinska Katarzyna: Gospodarka wodno-ściekowa gminy Puszczykowo

2008

Kołodziej Marcin: Stan środowiska przyrodniczego w mieście i gminie Krzywiń

Krajniak Hanna: Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej miasta Poznania na przykładzie Naramowic w latach 1929, 1962 i 2000

Lewandowska Joanna: Wpływ Zakładów Chemicznych ?Soda Mątwy? na stan środowiska przyrodniczego Inowrocławia

Parus Tomasz: Interakcje człowiek ? środowisko na obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego

Polańska Elżbieta: Wpływ Zakładów Górniczych ?Lubin? na środowisko przyrodnicze w perspektywie działań proekologicznych

Szewczuk Leszek: Zmiany jakości wód jezior Rynny Łagowskiej i ich przyczyny w latach 1987-2005

Trawińska Kamila: Interakcje człowiek-środowisko na terenie miasta Września

Flejter Aleksandra: Wpływ sieci komunikacyjnej na środowisko przyrodnicze na przykładzie Poznania

Zygmunt Małgorzata: Ochrona przyrody i rekreacja w parkach narodowych – studium porównawcze Polski i Irlandii

2007

Jakowczyc Danuta: Interakcje człowiek ? środowisko w gminie Wolsztyn

Kozak Aleksandra: Analiza i ocena urządzonych terenów zielonych w Poznaniu na przykładzie Winograd

Krawczyk Joannna: Wybrane aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce

Lorek Dariusz: Stan i zagospodarowanie terenów zielonych między Sołaczem i Jeziorem Strzeszyńskim w oparciu o nowy szlak turystyczny im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

Makuch Marta: Degradacja środowiska przyrodniczego miasta i gminy Szlichtyngowa

Michalczyk Aleksandra: Dynamika zmian powierzchni leśnych na terenie gminy Suchy Las w okresie 1940-2000

Popek Monika: System obszarów chronionych na terenie miasta Poznania

Szmiel Katarzyna: Degradacja środowiska przyrodniczego Malty i jej okolic

2006

Kóska Agata: Klimat akustyczny terenów rekreacyjnych na przykładzie badań w wybranych parkach miasta Poznania
Krulikowska Karolina: Interakcje człowiek- środowisko w mieście Głogów

Sobkowiak Mariola: Interakcje człowiek-środowisko na terenie Parku Krajobrazowego Promno

Studziński Krzysztof: Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze gminy Komorniki

Sysa Aleksandra: Interakcje człowiek- środowisko na obszarze miasta Kościan

Szymańska Marta: Wpływ antropopresji na tereny wiejskie na przykładzie gminy Kościan

Zawada Paulina: Wpływ antropopresji na obszary chronione na przykładzie doliny Noteci w granicach administracyjnych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

Zawol Karolina: Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze miasta Oborniki Wlkp.

2005

Gaczkowska Ilona: Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy Żnin

Gołębiewski Marcin: Ocena systemu gospodarki odpadami w Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku

Kostecka Marta: Gospodarka odpadami w gminie Witnica

Łopuchin Olga: Wpływ Cukrowni Brześć Kujawski na środowisko przyrodnicze

Mikulska Aleksandra: Gospodarka odpadami w powiecie kwidzyńskim

Orankiewicz Joanna: Relacje między Gostyńsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym a gminami Kowal, Baruchowo i Włocławek

Wilmańska Aleksandra: Zasady poprawnej gospodarki rolnej w obrębie obszarów chronionych na przykładzie zachodniej części Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Ziętek Agata: Degradacja środowiska przyrodniczego miasta i gminy Słubice